Over DVD's...

Vroeger werden in heel wat huishoudens de met veel zorg zelf gekweekte groenten, ingemaakt. Zo was er gedurende een weliswaar in tijd beperkte periode, een voorraad verse groenten beschikbaar. Heel af en toe liep er tijdens het inmaakproces iets mis, waardoor een kleine of grotere hoeveelheid groenten onherroepelijk verloren ging.
Het kon ook gebeuren dat men pas na maanden vaststelde dat er tijdens de bewaarperiode een hoeveelheid groenten onbruikbaar was geworden.

Wat wij tegenwoordig met onze waardevolle digitale bestanden doen (we parkeren ze op een magnetische of optische drager), komt in feite op hetzelfde neer. Tijdens het beschrijven van die dragers kan er van alles misgaan. Over de periode waarin deze dragers en de daarop vastgelegde data bruikbaar blijven, kan nog steeds niemand zekerheid geven.

Bovendien moeten we in ons digitaal tijdperk ook rekening houden met de steeds wisselende opslagmedia, van floppy-disc over flashgeheugen tot cloud... Wat zal het morgen zijn ? Wil men echt bij de les blijven dan zit er niets anders op dan steeds weer opnieuw naar de nieuwste norm te kopiëren.

Steeds vaker laten mensen hun vroeger op film gemaakte amateur- of familiefilmpjes, al dan niet professioneel, op DVD branden. Zelf gebrande DVD's zijn jammer genoeg ook geen eeuwig leven beschoren. Hun levensduur hangt van diverse factoren af: het fabricageproces, de manier waarop ze beschreven, behandeld en bewaard worden.

De levensduur kan je aanzienlijk verlengen door: 
- de schijfjes buiten het bereik van warmtebronnen op een donkere en droge plaats te bewaren (temperatuur tussen 5° en 20° Celsius),
- de schijfjes niet op elkaar te stapelen, maar ze rechtop in daartoe geschikte hoezen te plaatsen, 
- geen papier in de hoezen achter te laten, 
- de schijfjes bij de randen vast te nemen, teneinde vingerafdrukken te vermijden, 
- geen etiketten op de schijfjes te kleven,
- niet op de schijfjes te schrijven...

Vertrouw nooit op één enkel medium, maar maak meerdere kopieën die je op afzonderlijke locaties bewaard. Beschikbare opslagmedia zijn bijvoorbeeld: externe harde schijven, USB-sticks, flashgeheugen... Tegenwoordig worden ook online diensten aangeboden. Uw gegevens worden dan opgeslagen in professionele datacentra, die over uitgebreide back-up mogelijkheden beschikken.
De aangeboden opslagcapaciteit is meestal gratis maar wel zeer beperkt. Voor extra opslagruimte dien je te betalen.
Maar hoe zit het in deze gevallen met de privacy ? Wat als de aanbieder er plots de brui aan geeft of failliet gaat ?

Gedurende de meer dan 100 jaar dat er met film gewerkt werd, kende men geen problemen qua opslag, bewaring en beschikbaar stellen van de beelden, omdat men al die tijd wereldwijd over standaard formaten beschikte voor zowel de opname- als de projectieapparatuur. Maar er is geen jammeren aan, we moeten willen of niet, mee met de (veel te vlugge) technische ontwikkelingen. 

Er is echter geen enkele reden tot paniek indien je als modale gebruiker een aantal voorzorgen neemt:
- maak van de DVD die u na het kopiëren van uw films ontvangt meteen een kopie, bewaar de originele DVD als master en berg die veilig op,
- gebruik de kopie als werkinstrument,
- controleer uw archief (en de masters) regelmatig en maak indien nodig nieuwe kopieën via de master,
- om helemaal zeker te zijn van een zo optimaal mogelijke opslag, maakt u best om de vijf jaar een kopie van uw zelf gebrande DVD's.

Een gouden raad: gooi na het kopiëren uw originele films niet weg ! (iets wat veel mensen wel blijken te doen).