Voor de amateurfilmer...

Film is niet dood !

Wie nog met film bezig is en nood heeft aan opnamefilm, spoelen, projectielampen of andere onderdelen... voor het dubbel 8mm. - Super 8mm. - 16mm. of 35 mm. filmformaat, kan terecht bij: http://www.wittner-kinotechnik.de

Je kan er nog steeds uw kostbare filmopnames laten ontwikkelen !