Zie ook...

Film is niet dood !
Wie nog met film bezig is en nood heeft aan opnamefilm, spoelen, onderdelen... voor het dubbel 8mm. - Super 8mm. - 16mm. of 35mm. filmformaat, kan terecht bijĀ http://www.wittner-kinotechnik.de

Je kan er nog steeds uw kostbare filmopnames laten ontwikkelen !